Khóa học tổng hợp kế toán sản xuất – thương mại & dịch vụ

2,990,00010,500,000

Khóa học tổng hợp kế toán sản xuất – thương mại & dịch vụ là tổng hợp các nghiệp vụ kế toán liên quan đến 3 lĩnh vực Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ và mối liên hệ mật thiết của chúng với nhau. Công việc của kế toán thương mại dịch vụ thường là lập báo cáo thuế theo từng giai đoạn, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Gọi ngay
Chat với Tư Vấn Tuyển Sinh
Chat với Tư Vấn Tuyển Sinh
Facebook Messenger