Ngành tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính ngân hàng đào tạo kiến thức chuyên sâu về hoạt động ngân hàng, quản lý dòng tiền, đầu tư chứng khoán, quản lý rủi ro tín dụng, thanh toán quốc tế, quản trị tài chính doanh nghiệp. Sinh viên sẽ học cách phân tích báo cáo tài chính, định giá tài sản, cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính, quản lý danh mục đầu tư. Sau đó có thể làm việc trong ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn
Zalo OA
Zalo me
Facebook Messenger